SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2017-2018
Trường THPT Trần Phú
Tìm kiếm
Tên thí sinh
Trường THCS
TT Họ và tên thí sinh Nữ Ngày sinh Nơi sinh HS trường THCS Kết quả đánh giá xếp loại Ưu tiên Khuyến khích Tổng điểm UTKK Tổng điểm RL-UTKK Thi tiếng Anh
Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Tổng điểm RL
HL HK Điểm HL HK Điểm HL HK Điểm HL HK Điểm
1 Đỗ Cẩm Tiên X 01/01/2002 tây ninh Tân Lập Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) HSG2 (1.5), N1 (1.5) 4 12 X
2 Lê Ngọc Bảo Ngân X 12/04/2002 TÂY NINH Hòa Hiệp Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) HSG3 (1), N1 (1.5) 3.5 11.5 X
3 Bùi Thị Ngọc Thảo X 02/03/2002 tây ninh Thạnh Tây Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5), PT2 (1.5) 3 11 X
4 Trần Thị Minh Thùy X 24/10/2002 tây ninh Thị Trấn Tân Biên Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 HSG2 (1.5), N1 (1.5) 3 11 X
5 Trần Thị Linh Thảo X 28/11/2002 tây ninh Thị Trấn Tân Biên Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 HSG2 (1.5), N1 (1.5) 3 11 X
6 Ngô Phan Cẩm Tú X 05/12/2002 tây ninh Thị Trấn Tân Biên Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5), PT2 (1.5) 3 11 X
7 Nguyễn Đỗ Phú Vinh 16/03/2002 TÂY NINH Thị Trấn Tân Biên Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 HSG2 (1.5), N1 (1.5) 3 11 X
8 Vũ Tú Anh X 10/11/2002 TP.HCM Thị Trấn Tân Biên Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 N1 (1.5), PT2 (1.5) 3 10.75 X
9 Nguyễn Thị Hồng Trang X 18/11/2002 tây ninh Thị Trấn Tân Biên Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 HSG3 (1), N1 (1.5) 2.5 10.5 X
10 Nguyễn Thị mỹ Duyên X 12/05/2002 TÂY NINH Hòa Hiệp Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.5 X
11 Ngô Ngọc Hân X 04/12/2002 TÂY NINH Hòa Hiệp Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.5 X
12 Nguyễn Thanh Nhàn X 25/02/2002 tây ninh Thiện Ngôn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.5 X
13 Nguyễn Thị Kim Thảo X 19/02/2002 tây ninh Thiện Ngôn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.5 X
14 Nguyễn Thị Thùy Linh X 09/03/2002 tây ninh Thiện Ngôn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.5 X
15 Phạm Gia Nguyên 13/11/2002 tây ninh Tân Lập Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.5 X
16 Vũ Thái Anh X 30/09/2002 tây ninh Tân Lập Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.5 X
17 Nguyễn Hảo Thi X 25/07/2002 tây ninh Thị Trấn Tân Biên Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5), PT3 (1) 2.5 10.5 X
18 Lê Tố Nga X 24/05/2002 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.75 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.25 X
19 Nguyễn Thị Ngọc Hân X 10/10/2002 tây ninh Tân Lập Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.25 X
20 Kim Thị út Hường X 05/05/2002 tây ninh Tân Lập Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.75 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.25 X
21 Lê Thị Ngọc Hân X 28/05/2002 TÂY NINH Hòa Hiệp Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.25 X
22 Lê Thị Bích Tiền X 13/06/2002 TÂY NINH Hòa Hiệp Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.75 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.25 X
23 Hồ Thị Tuyết Linh X 10/05/2002 tây ninh Thạnh Tây Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 7.75 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10.25 X
24 Lương Bùi Thanh Bình 25/12/2002 Tây Ninh Thạnh Tây Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 7.75 DT (1) N1 (1.5) 2.5 10.25 X
25 Nguyễn Thị Nhã Trân X 03/09/2002 tây ninh Thạnh Tây Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.5 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10 X
26 Trần Thị Trang Lài X 17/01/2002 TÂY NINH Hòa Hiệp Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.5 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10 X
27 Dương Đình Lai 07/02/2002 TÂY NINH Hòa Hiệp Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.5 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10 X
28 Huỳnh Bảo Ngọc X 27/05/2002 TÂY NINH Hòa Hiệp Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.5 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10 X
29 Hồ Thanh Ngân X 23/08/2002 tây ninh Thiện Ngôn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.5 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10 X
30 Trương Thị Dang X 16/07/2002 tây ninh Thiện Ngôn Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.5 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10 X
31 Mai Uyển Nhi X 02/12/2002 Hà Nội Thiện Ngôn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.5 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10 X
32 Nguyễn Thị Kim Ly X 09/11/2002 TÂY NINH Thiện Ngôn Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 7.5 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10 X
33 Nguyễn Công Lý 12/05/2002 TÂY NINH Thiện Ngôn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.5 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10 X
34 Trần Hoài Nhân 24/04/2002 tây ninh Tân Lập Khá Tốt 1.75 Khá Khá 1.5 Khá Khá 1.5 Khá Tốt 1.75 6.5 VS (1) N1 (1.5), PT3 (1) 3.5 10 X
35 Nguyễn Thị Bích Ngọc X 11/11/2002 tây ninh Tân Lập Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.5 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10 X
36 Trần Ngọc Thảo X 22/05/2002 tây ninh Hòa Hiệp Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.5 VS (1) N1 (1.5) 2.5 10 X
37 Nguyễn Thị Ngọc Lan X 18/11/2002 tây ninh Hòa Hiệp Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9.75 X
38 Nguyễn Minh Nhựt 25/10/2002 tây ninh Hòa Hiệp Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9.75 X
39 Nguyễn Hữu Hoàng 09/01/2002 tây ninh Tân Lập Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.25 VS (1) N1 (1.5), PT3 (1) 3.5 9.75 X
40 Lâm Thanh Tuấn 14/01/2002 tây ninh Thiện Ngôn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.25 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9.75 X
41 Huỳnh Thị Ngọc Giào X 19/12/2002 TÂY NINH Hòa Hiệp Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9.75 X
42 Nguyễn Thị Trà Mi X 31/10/2002 tây ninh Thạnh Tây Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9.5 X
43 Dương Thị Bích Phượng X 30/08/2000 Đồng Tháp Thạnh Tây Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9.5 X
44 Lê Thị Trúc Mai X 03/02/2002 tây ninh Thiện Ngôn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9.5 X
45 Võ Thị Mai Trâm X 04/04/2002 TÂY NINH Hòa Hiệp Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9.5 X
46 Ngô Nhật Lâm 19/11/2002 TÂY NINH Hòa Hiệp Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9.5 X
47 Trần Hoàng Anh Thư X 02/10/2002 TÂY NINH Hòa Hiệp Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Khá 1.5 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9.5 X
48 Nguyễn Duy Tiến 01/03/2002 Tây Ninh Thiện Ngôn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9.5 X
49 Lê Thị Kim Linh X 08/07/2002 TP.HCM Thiện Ngôn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9.5 X
50 Trần Thị Phương Thanh X 10/11/2002 tây ninh Thiện Ngôn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9.5 X
51 Lý Khả Nhi X 07/03/2002 tây ninh Thiện Ngôn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9.5 X
52 Đặng Thị Ngọc Huyền X 31/08/2002 tây ninh Thiện Ngôn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9.5 X
53 Trần Thị Kim Ngọc X 26/12/2002 tây ninh Tân Lập Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9.5 X
54 Đỗ Gia Hân X 05/05/2002 tây ninh Tân Lập Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9.5 X
55 Dương Thị Như Ý X 21/11/2002 tây ninh Tân Lập Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9.5 X
56 Hoàng Văn Nam 16/12/2002 tây ninh Tân Lập Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9.5 X
57 Bùi Kim Thảo X 13/08/2002 tây ninh Tân Lập Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9.5 X
58 Nguyễn Tuấn Khôi 15/11/2002 tp. Hồ Chí Minh Thị Trấn Tân Biên Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 X
59 Nguyễn Thị Huyền X 20/09/2002 tây ninh Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1.5), PT3 (1) 2.5 9.5 X
60 Vũ Ngô Gia Hân X 28/04/2002 tây ninh Thị Trấn Tân Biên Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 X
61 Ngô Võ Hoàn Mỹ X 29/06/2002 tây ninh Thị Trấn Tân Biên Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 X
62 Nguyễn Trung Thuật 25/04/2002 tây ninh Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.5 HSG3 (1), N2 (1) 2 9.5 X
63 Đào Tiến Đạt 18/02/2002 tây ninh Thị Trấn Tân Biên Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.5 VS (1) N2 (1) 2 9.5 X
64 Nguyễn Hùng Nhật Thăng 07/09/2002 tây ninh Thị Trấn Tân Biên Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 X
65 Nguyễn Kim Trâm X 26/02/2002 tây ninh Thị Trấn Tân Biên Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 X
66 Nguyễn Thị Thúy Kiều X 14/01/2002 tây ninh Thị Trấn Tân Biên Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 X
67 Huỳnh Thị Hồng Hạnh X 20/12/2002 Tây Ninh Thiện Ngôn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9.5 X
68 Trần Thị Thanh Tâm X 21/07/2002 TÂY NINH Thiện Ngôn Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 VS (1) N3 (0.5) 1.5 9.5 X
69 Trần Thị Thùy Trang X 20/01/2002 TP.HCM Thạnh Bình Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 X
70 Bùi Công Nghĩa 27/09/2002 TÂY NINH Thạnh Bình Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 X
71 Nguyễn Kim Khánh X 02/09/2002 VĨNH LONG Thạnh Bắc Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 X
72 Nguyễn Thanh Thảo X 14/02/2002 tây ninh Thị Trấn Tân Biên Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 X
73 Nguyễn Văn Minh 18/10/2002 tây ninh Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.5 N2 (1), PT3 (1) 2 9.5 X
74 Lê Minh Thư X 22/03/2002 tây ninh Thị Trấn Tân Biên Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 X
75 Ngô Huỳnh Như X 08/06/2002 tây ninh Thị Trấn Tân Biên Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 X
76 Lê Minh Hiếu 28/09/2002 tây ninh Thị Trấn Tân Biên Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 X
77 Nguyễn Đinh Nhật Quang 14/06/2002 tây ninh Thị Trấn Tân Biên Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 X
78 Ngô Gia Thảo X 13/05/2002 TP.HCM Thị Trấn Tân Biên Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 X
79 Nguyễn Phước Sang 11/09/2002 TP.HCM Thị Trấn Tân Biên Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 X
80 Phan Huỳnh Thảo 27/10/2002 TÂY NINH Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1.5), PT3 (1) 2.5 9.5 X
81 Nguyễn Thị Hà Vy X 19/01/2002 TÂY NINH Thị Trấn Tân Biên Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 X
82 Trần Thị Thu Thảo X 06/05/2002 TÂY NINH Thị Trấn Tân Biên Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N1 (1.5) 1.5 9.5 X
83 Dương Thị Ngọc Ánh X 18/11/2002 tây ninh Thị Trấn Tân Biên Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 N1 (1.5) 1.5 9.25 X
84 Võ Việt Mỹ 12/06/2002 tây ninh Thị Trấn Tân Biên Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 N1 (1.5) 1.5 9.25 X
85 Nguyễn Thị Yến Nhi X 11/09/2002 tây ninh Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.75 N1 (1.5) 1.5 9.25 X
86 Lê Văn Dô 24/02/2002 Campuchia Thạnh Bình Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 N1 (1.5) 1.5 9.25 X
87 Lê Thị Bích Tuyền X 16/02/2002 tây ninh Thạnh Bình Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 N1 (1.5) 1.5 9.25 X
88 Dương Ngọc Ánh X 22/01/2002 Tây Ninh Thạnh Bình Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 N1 (1.5) 1.5 9.25 X
89 Trần Thị Kim Hồng X 13/03/2002 tây ninh Thạnh Bình Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 N1 (1.5) 1.5 9.25 X
90 Lê Phúc Hậu 15/11/2002 tây ninh Thạnh Bình Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 N1 (1.5) 1.5 9.25 X
91 Nguyễn Thị Bảo Châu X 07/06/2002 tây ninh Tân Lập Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 6.75 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9.25 X
92 Lê Trung Hậu 07/01/2002 tây ninh Thiện Ngôn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Khá 1.5 Khá Tốt 1.75 6.75 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9.25 X
93 Nguyễn Văn Dũng 09/02/2002 tây ninh Thiện Ngôn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N2 (1) 2 9 X
94 Cao Thị Như Ý X 13/01/2002 TÂY NINH Thiện Ngôn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N2 (1) 2 9 X
95 Nguyễn Đăng Linh 15/08/2002 TÂY NINH Thiện Ngôn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N2 (1) 2 9 X
96 Nguyễn Thị Thu Trang X 08/09/2002 tây ninh Thạnh Tây Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.5 N1 (1.5) 1.5 9 X
97 Nguyễn Đức Lập 29/09/2002 tây ninh Tân Lập Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N2 (1) 2 9 X
98 Nguyễn Thị Ngọc Quyên X 15/12/2002 tây ninh Tân Lập Khá Khá 1.5 Khá Tốt 1.75 Khá Khá 1.5 Khá Tốt 1.75 6.5 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9 X
99 Lê Thị Thúy Hương X 24/05/2002 Tây Ninh Hòa Hiệp Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6.5 VS (1) N1 (1.5) 2.5 9 X
100 Trần Thị Mỹ Nhi X 28/06/2002 tây ninh Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.5 N1 (1.5) 1.5 9 X
101 Mai Hoàng Tường Vy X 28/04/2002 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 7.5 N1 (1.5) 1.5 9 X
102 Nguyễn Đức Anh Hùng 22/11/2002 tây ninh Thị Trấn Tân Biên Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.5 N1 (1.5) 1.5 9 X
103 Nguyễn Thị Ngọc X 25/07/2002 tây ninh Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.5 N1 (1.5) 1.5 9 X
104 Phan Đặng Tấn Phát 27/04/2002 Tây Ninh Thạnh Bình Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.5 N1 (1.5) 1.5 9 X
105 Lê Thị Ngọc Mỹ X 19/06/2002 tây ninh Thạnh Bình Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.5 N1 (1.5) 1.5 9 X
106 Nguyễn Hoài Ninh 08/04/2002 TÂY NINH Thạnh Bắc Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.5 N1 (1.5) 1.5 9 X
107 Danh Dĩ Khang 20/06/2002 Tây Ninh Thạnh Bắc Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 DT (1) N2 (1) 2 9 X
108 Hồ Siêu Mì X 18/12/2002 tây ninh Thị Trấn Tân Biên Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N2 (1) 1 9 X
109 Trương Đỗ Kiều Nhung X 09/01/2002 TÂY NINH Thị Trấn Tân Biên Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.5 N1 (1.5) 1.5 9 X
110 Quản Thị Ngọc Hương X 13/03/2002 tây ninh Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.5 N1 (1.5) 1.5 9 X
111 Phạm Đại Phát 19/01/2002 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 7.75 N2 (1) 1 8.75 X
112 Trịnh Thị Huỳnh Anh X 03/10/2002 tây ninh Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 N1 (1.5) 1.5 8.75 X
113 Huỳnh Thị Như Lam X 06/08/2002 TÂY NINH Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 N1 (1.5) 1.5 8.75 X
114 Lương Thanh Thảo X 19/04/2002 tây ninh Thị Trấn Tân Biên Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 N1 (1.5) 1.5 8.75 X
115 Võ Văn Thương 02/05/2002 TÂY NINH Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.25 N1 (1.5) 1.5 8.75 X
116 Phạm Thị Kim Thoa X 19/05/2002 TÂY NINH Thị Trấn Tân Biên Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 N1 (1.5) 1.5 8.75 X
117 Lê Thị Khánh Linh X 17/12/2001 tây ninh Nguyễn Khuyến Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.25 N1 (1.5) 1.5 8.75 X
118 Nguyễn Kim Nhung X 11/02/2002 TÂY NINH Thạnh Bắc Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 N1 (1.5) 1.5 8.75 X
119 Phạm Thùy Dương X 10/09/2002 TÂY NINH Thạnh Bắc Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 N1 (1.5) 1.5 8.75 X
120 Lê Trần Minh Nhật 27/06/2002 TÂY NINH Thạnh Bình Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 N1 (1.5) 1.5 8.75 X
121 Trà Nguyễn Trà X 10/11/2002 TÂY NINH Thạnh Bình Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.25 N1 (1.5) 1.5 8.75 X
122 Trương Thị Huỳnh Như X 18/01/2002 tây ninh Thạnh Bình Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Khá 1.5 Khá Tốt 1.75 7.25 N1 (1.5) 1.5 8.75 X
123 Ngô Thanh Tâm 08/03/2002 tây ninh Thạnh Bình Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 N1 (1.5) 1.5 8.75 X
124 Nguyễn Thị Kiều Duyên X 18/10/2002 tây ninh Thạnh Bình Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 N1 (1.5) 1.5 8.75 X
125 Lê Phú Thuận 03/02/2002 tây ninh Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 7.25 N1 (1.5) 1.5 8.75 X
126 Nguyễn Nhật Phú 22/03/2002 tây ninh Thị Trấn Tân Biên Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 N1 (1.5) 1.5 8.75 X
127 Nguyễn Thị Quỳnh Quyên X 01/05/2002 tây ninh Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 N1 (1.5) 1.5 8.75 X
128 Huỳnh Thị Ngọc Yến X 04/08/2002 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 N1 (1.5) 1.5 8.75 X
129 Trần Thị Kim Hường X 08/04/2002 TÂY NINH Tân Lập Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 6.25 VS (1) N1 (1.5) 2.5 8.75 X
130 Phạm lê Hải 28/11/2002 Tp.Hồ Chí Minh Tân Lập Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 N1 (1.5) 1.5 8.75 X
131 Lê Thanh Ngân X 03/04/2002 tây ninh Tân Lập Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Khá 1.5 Trung bình Tốt 1.25 6.25 VS (1) N1 (1.5) 2.5 8.75 X
132 Nguyễn Thị Lan Hương X 16/02/2002 tây ninh Thiện Ngôn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 Khá Tốt 1.75 6.25 VS (1) N1 (1.5) 2.5 8.75 X
133 Trần Ngọc Thủy X 25/09/2002 tây ninh Thạnh Tây Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Khá 1.5 Khá Tốt 1.75 6.75 VS (1) N2 (1) 2 8.75 X
134 Trần Hải An 26/03/2002 TÂY NINH Thiện Ngôn Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.25 VS (1) N1 (1.5) 2.5 8.75 X
135 Lê Thúy Hằng X 23/08/2002 tây ninh Thiện Ngôn Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 N1 (1.5) 1.5 8.75 X
136 Hà Thị Thu Huyền X 29/11/2002 tây ninh Thiện Ngôn Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6 VS (1) N1 (1.5) 2.5 8.5 X
137 Huỳnh Thị Thu Ngoan X 10/03/2002 TIỀN GIANG Thạnh Tây Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1.5) 1.5 8.5 X
138 Đoàn Thị Kim Ngọc X 13/10/2001 TÂY NINH Hòa Hiệp Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6 VS (1) N1 (1.5) 2.5 8.5 X
139 Trần Ngọc Thùy Dương X 18/05/2002 TÂY NINH Thị Trấn Châu Thành Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1.5) 1.5 8.5 X
140 Mai Ngọc Diệu X 20/12/2002 Tây Ninh Tân Lập Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1.5) 1.5 8.5 X
141 Trần Ngân Tâm X 05/11/2002 tây ninh Tân Lập Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 VS (1) N3 (0.5) 1.5 8.5 X
142 Hà Thị Tiền Giang X 30/05/2002 Campuchia Tân Lập Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6 VS (1) N1 (1.5) 2.5 8.5 X
143 Nguyễn Thị Yến Nhi X 07/07/2002 tây ninh Tân Lập Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 6 VS (1) N1 (1.5) 2.5 8.5 X
144 Nguyễn Đoàn Phương Anh X 04/11/2002 Bình Dương Tân Lập Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1.5) 1.5 8.5 X
145 Trần Thị Cẩm Tiên X 04/11/2002 tây ninh Tân Lập Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6 VS (1) N1 (1.5) 2.5 8.5 X
146 Chanh Ty X 09/11/2002 tây ninh Hòa Hiệp Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 DT (1) N3 (0.5) 1.5 8.5 X
147 Trần Thị Hương Lan X 30/07/2002 TÂY NINH Tân Lập Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Khá 1.5 Trung bình Khá 1 6 VS (1) N1 (1.5) 2.5 8.5 X
148 Đặng Như Hậu X 12/11/2001 Bạc Liêu Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1.5) 1.5 8.5 X
149 Trần Thị Tố Quyên X 06/06/2002 tây ninh Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1.5) 1.5 8.5 X
150 Nguyễn Thị Lắm X 25/04/2001 Campuchia Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1.5) 1.5 8.5 X
151 Trương Nhật Phương Vy X 27/02/2002 tây ninh Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.5 N2 (1) 1 8.5 X
152 Lê Hoàng Thúy Ngân X 27/06/2002 tây ninh Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1.5) 1.5 8.5 X
153 Nguyễn Thị Thúy Loan X 17/11/2002 tây ninh Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1.5) 1.5 8.5 X
154 Đỗ Thị Phương Thảo X 11/06/2002 tây ninh Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1.5) 1.5 8.5 X
155 Nguyễn Phú Đông 14/05/2002 tây ninh Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1.5) 1.5 8.5 X
156 Nguyễn Thị Phương Nhạn X 09/11/2002 tây ninh Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1.5) 1.5 8.5 X
157 Nguyễn Hoàng Dũng 29/01/2002 tây ninh Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1.5) 1.5 8.5 X
158 Dương Thị Thi X 08/02/2002 tây ninh Thạnh Bình Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1.5) 1.5 8.5 X
159 Nguyễn Thị Cẩm Linh X 26/04/2002 Tây Ninh Thạnh Bình Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1.5) 1.5 8.5 X
160 Lương Thanh Huy 04/12/2002 tây ninh Thạnh Bình Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.5 N2 (1) 1 8.5 X
161 Sa Phi Tá X 16/10/2002 tây ninh Thạnh Bắc Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.5 DT (1) N2 (1) 2 8.5 X
162 Đặng Duy Thành Công 31/01/2002 TÂY NINH Thạnh Bắc Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.5 N2 (1) 1 8.5 X
163 Đào Thị Ánh Hồng 26/07/2002 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1.5) 1.5 8.5 X
164 Nguyễn Thị Bé X 10/02/2000 CAMPUCHIA Thị Trấn Tân Biên Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N3 (0.5) 0.5 8.5 X
165 Võ Hoàng Linh X 19/06/2002 tây ninh Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1.5) 1.5 8.5 X
166 Trần Thị Kiều Tiên X 04/04/2002 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1.5) 1.5 8.5 X
167 Huỳnh Trần Thủy Tiên X 20/07/2002 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1.5) 1.5 8.5 X
168 Lương Hoàng Phúc 10/06/2002 tây ninh Nguyễn Khuyến Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1.5) 1.5 8.5 X
169 Phan Đặng Hồng Hà X 17/05/2002 Tây Ninh Nguyễn Khuyến Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1.5) 1.5 8.5 X
170 Lý Thu Hường X 30/06/2002 tây ninh Nguyễn Khuyến Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1.5) 1.5 8.5 X
171 Lưu Gia Triều 03/06/2002 tây ninh Thị Trấn Tân Biên Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.5 N2 (1) 1 8.5 X
172 Trần Văn Công Tiền 18/02/2002 tây ninh Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1.5) 1.5 8.5 X
173 Nguyễn Thị Cẩm Nhung X 19/02/2002 tây ninh Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1.5) 1.5 8.5 X
174 Nguyễn Thành Tiên 20/02/2002 tây ninh Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1.5) 1.5 8.5 X
175 Nguyễn Dương Anh Duy 24/02/2002 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N3 (0.5) 0.5 8.5 X
176 Lương Thị Triệu X 10/06/2002 THANH HÓA Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1.5) 1.5 8.5 X
177 Nguyễn Hồng Thái 27/07/2002 TÂY NINH Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1.5) 1.5 8.5 X
178 Nguyễn Thị Thúy Hoa X 30/11/2002 tây ninh Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1.5) 1.5 8.5 X
179 Đoàn Quốc Khánh 27/05/2002 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 8 N3 (0.5) 0.5 8.5 X
180 Võ Kiều Anh X 05/12/2002 tây ninh Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N1 (1.5) 1.5 8.5 X
181 Dương Quế Anh X 21/06/2002 tây ninh Thị Trấn Tân Biên Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 7.75 N3 (0.5) 0.5 8.25 X
182 Trịnh Thị Ngọc Minh X 16/01/2002 tây ninh Thị Trấn Tân Biên Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 N2 (1) 1 8.25 X
183 Trần Khánh Hòa 04/01/2002 tây ninh Nguyễn Khuyến Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 N2 (1) 1 8.25 X
184 Nguyễn Minh Hoài 14/09/2002 TÂY NINH Thạnh Bình Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 N2 (1) 1 8.25 X
185 Huỳnh Trung Tính 02/05/2001 tây ninh Thạnh Bình Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 N2 (1) 1 8.25 X
186 Trần Quốc Anh 26/01/2002 tây ninh Thị Trấn Tân Biên Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 N2 (1) 1 8.25 X
187 Trịnh Thị Ánh Minh X 16/01/2002 tây ninh Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Khá Khá 1.5 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.75 N1 (1.5) 1.5 8.25 X
188 Trần Đức Tiến 02/09/2002 tây ninh Thị Trấn Tân Biên Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 N2 (1) 1 8.25 X
189 Huỳnh Thị Hồng Vân X 20/08/2002 TÂY NINH Hòa Hiệp Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Khá 1.5 Trung bình Tốt 1.25 6.25 VS (1) N2 (1) 2 8.25 X
190 Huỳnh Thị Hồng Gấm X 22/08/2002 TÂY NINH Hòa Hiệp Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Khá 1.5 Khá Tốt 1.75 6.75 VS (1) N3 (0.5) 1.5 8.25 X
191 Phạm Hoàng Ngân X 12/03/2002 Tây Ninh Tân Lập Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Trung bình 1 Trung bình Khá 1 5.75 VS (1) N1 (1.5) 2.5 8.25 X
192 Lê Thị Kiều My X 01/07/2002 TÂY NINH Hòa Hiệp Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 5.75 VS (1) N1 (1.5) 2.5 8.25 X
193 Lê Thị Xuân Hương X 29/09/2002 TÂY NINH Hòa Hiệp Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Khá Khá 1.5 Khá Tốt 1.75 5.75 VS (1) N1 (1.5) 2.5 8.25 X
194 Nguyễn Văn Nghĩa 09/09/2002 tây ninh Thạnh Tây Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Khá 1.5 Khá Tốt 1.75 6.75 VS (1) N3 (0.5) 1.5 8.25 X
195 Lê Tuấn Kiệt 18/03/2002 tây ninh Thiện Ngôn Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Khá 1 Khá Tốt 1.75 5.75 VS (1) N1 (1.5) 2.5 8.25 X
196 Dương Bảo Ngọc 09/09/2002 tây ninh Thiện Ngôn Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 6.5 N1 (1.5) 1.5 8 X
197 Phạm Thị Hoài Ngọc X 21/05/2002 tây ninh Thạnh Bình Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N2 (1) 1 8 X
198 Võ Thị Thanh Thủy X 09/02/2002 tây ninh Tân Lập Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 6.5 VS (1) N3 (0.5) 1.5 8 X
199 Phạm Thị Cẩm Tiên X 12/09/2002 tây ninh Tân Lập Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6 VS (1) N2 (1) 2 8 X
200 Phạm Minh Đức 21/09/2002 tây ninh Tân Lập Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6.5 VS (1) N3 (0.5) 1.5 8 X
201 Trần Ái Mỹ Nhung X 19/12/2002 TÂY NINH Cầu Khởi Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.5 N1 (1.5) 1.5 8 X
202 Trần Công Việt 20/08/2002 Tây Ninh Tân Lập Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 5.5 VS (1) N1 (1.5) 2.5 8 X
203 Phạm Nguyệt An X 31/08/2002 tây ninh Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6.5 N1 (1.5) 1.5 8 X
204 Dương Lê Huỳnh Như X 09/06/2002 tây ninh Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6.5 N1 (1.5) 1.5 8 X
205 Nguyễn Thị Kim Ngân X 09/12/2002 tây ninh Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N2 (1) 1 8 X
206 Đặng Trần Thảo Vi X 21/04/2002 tây ninh Thị Trấn Tân Biên Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.5 N1 (1.5) 1.5 8 X
207 Đào Thị Hồng Nhung X 18/11/2002 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N2 (1) 1 8 X
208 Nguyễn Lê Minh Thư X 13/09/2002 tây ninh Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 6.5 N1 (1.5) 1.5 8 X
209 Trần Thị Kim Ngân X 14/05/2002 tây ninh Thị Trấn Tân Biên Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.5 N1 (1.5) 1.5 8 X
210 Nguyễn Thanh Nhã X 30/10/2002 tây ninh Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.5 N1 (1.5) 1.5 8 X
211 Trịnh Đức Tiến Anh 25/01/2002 tây ninh Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N2 (1) 1 8 X
212 Lê Thị Thu Thủy X 10/12/2002 tây ninh Thạnh Bình Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N2 (1) 1 8 X
213 Nguyễn Thị Quỳnh Như X 03/11/2002 tây ninh Thạnh Bình Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6.5 N1 (1.5) 1.5 8 X
214 Nguyễn Thị Cẩm Tú X 19/06/2002 tây ninh Thạnh Bình Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6.5 N1 (1.5) 1.5 8 X
215 Phạm Thế Quý 08/04/2002 tây ninh Thạnh Bình Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N2 (1) 1 8 X
216 Trần Thị Viết Sang X 04/02/2002 Tây Ninh Thạnh Bình Giỏi Tốt 2 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.5 N3 (0.5) 0.5 8 X
217 Phan Thị Trinh Nguyên X 17/06/2002 tây ninh Thạnh Bình Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N2 (1) 1 8 X
218 Hoàng Thị Thư X 20/12/2001 thanh hóa Thạnh Bình Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.5 N1 (1.5) 1.5 8 X
219 Trần Lý 08/07/2002 tây ninh Thạnh Bắc Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6.5 N1 (1.5) 1.5 8 X
220 Dương Thanh Nhàn X 13/12/2002 TP. Hồ Chí Minh Thị Trấn Tân Biên Trung bình Tốt 1.25 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 7 N2 (1) 1 8 X
221 Lê Thị Đào X 03/08/2002 TÂY NINH Thạnh Bình Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6.5 N1 (1.5) 1.5 8 X
222 Đặng Khắc Linh Sơn 19/05/2002 TÂY NINH Thạnh Bình Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N2 (1) 1 8 X
223 Hà Mạnh Huân 04/03/2002 Hưng Yên Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N2 (1) 1 8 X
224 Nguyễn Thị Kim Nhi X 26/08/2002 TÂY NINH Thạnh Bắc Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N2 (1) 1 8 X
225 Nguyễn Thị Mỹ Linh X 20/12/2002 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.5 N1 (1.5) 1.5 8 X
226 Cao Nguyễn Tú Nguyên X 08/06/2002 TÂY NINH Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6.5 N1 (1.5) 1.5 8 X
227 Nguyễn Văn Thành 28/06/2002 tây ninh Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N2 (1) 1 8 X
228 Phan Chí Cao 02/06/2002 tây ninh Thị Trấn Tân Biên Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.5 N1 (1.5) 1.5 8 X
229 Đàm Thị Yến Nhi X 14/06/2002 TP.HCM Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6.5 N1 (1.5) 1.5 8 X
230 Nguyễn Khánh Băng X 13/05/2002 tây ninh Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 N3 (0.5) 0.5 7.75 X
231 Huỳnh Thanh Trúc X 13/03/2002 tây ninh Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 6.25 N1 (1.5) 1.5 7.75 X
232 Đinh Thị Khánh An X 14/06/2002 TP.HỒ CHÍ MINH Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Khá Khá 1.5 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6.25 N1 (1.5) 1.5 7.75 X
233 Lê Chí Bảo 09/02/2001 minh hải Nguyễn Khuyến Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 N3 (0.5) 0.5 7.75 X
234 Lê Văn Tâm 18/08/2002 tây ninh Thạnh Bình Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 Khá Tốt 1.75 6.25 N1 (1.5) 1.5 7.75 X
235 Phan Thị Kim Ngân X 12/12/2002 Tây Ninh Thạnh Bình Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Khá 1.5 Trung bình Tốt 1.25 6.25 N1 (1.5) 1.5 7.75 X
236 Lê Thị Thanh Nguyệt X 20/01/2002 tây ninh Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7.25 N3 (0.5) 0.5 7.75 X
237 Lê Thị Mộng Cầm X 20/01/2002 TÂY NINH Hòa Hiệp Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Khá Khá 1.5 Trung bình Tốt 1.25 5.25 VS (1) N1 (1.5) 2.5 7.75 X
238 Trần Thị Mỹ Duyên X 01/04/2002 tây ninh Tân Lập Khá Tốt 1.75 Khá Khá 1.5 Trung bình Khá 1 Trung bình Khá 1 5.25 VS (1) N1 (1.5) 2.5 7.75 X
239 Lê Anh Hào 23/10/2002 TÂY NINH Thiện Ngôn Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 5.25 VS (1) N3 (0.5), PT3 (1) 2.5 7.75 X
240 Lê Thị Thu Quyên X 05/07/2001 tây ninh Thiện Ngôn Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6 N1 (1.5) 1.5 7.5 X
241 Võ Vủ Luân 18/06/2001 BẠC LIÊU Thạnh Tây Khá Tốt 1.75 Giỏi Tốt 2 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 6 N1 (1.5) 1.5 7.5 X
242 Phan Thị Tuyết Ngân X 16/04/2002 TÂY NINH Hòa Hiệp Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 6 N1 (1.5) 1.5 7.5 X
243 Bùi Thị Anh Thư X 22/07/2002 tây ninh Tân Lập Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Trung bình 1 Trung bình Khá 1 5 VS (1) N1 (1.5) 2.5 7.5 X
244 Nguyễn Đào Tiên 09/06/2002 Quảng ngãi Tân Lập Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Trung bình 1 Trung bình Khá 1 5.5 VS (1) N2 (1) 2 7.5 X
245 Lê Thị Phượng My X 26/09/2002 Tây Ninh Hòa Hiệp Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 5.5 VS (1) N2 (1) 2 7.5 X
246 Trần Huy Tùng 05/03/2002 tây ninh Thị Trấn Tân Biên Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 6 N1 (1.5) 1.5 7.5 X
247 Phạm Thị Mỹ Duyên X 05/09/2002 tây ninh Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6 N1 (1.5) 1.5 7.5 X
248 Hoàng Phi Long 11/05/2002 tây ninh Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6.5 N2 (1) 1 7.5 X
249 Dương Thành Đạt 23/04/2002 tây ninh Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N3 (0.5) 0.5 7.5 X
250 Bùi Tuấn An 05/09/2002 Hưng Yên Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N3 (0.5) 0.5 7.5 X
251 Trịnh Hoài Phúc Hải 21/09/2002 tây ninh Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6.5 N2 (1) 1 7.5 X
252 Trần Quang Nhật 14/12/2002 tây ninh Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N3 (0.5) 0.5 7.5 X
253 Phạm Thị Thúy Vi X 01/05/2002 tây ninh Thạnh Bình Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N3 (0.5) 0.5 7.5 X
254 Hồ Thị Cẩm Tú X 08/03/2002 tây ninh Thạnh Bình Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 6 N1 (1.5) 1.5 7.5 X
255 Nguyễn Thị Thùy Duyên X 30/05/2002 tây ninh Thạnh Bình Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N3 (0.5) 0.5 7.5 X
256 Đặng Mỹ Tiên X 22/06/2002 tây ninh Thạnh Bình Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6.5 N2 (1) 1 7.5 X
257 Phan Thị Cẩm Tiên X 30/09/2002 Tây Ninh Thạnh Bình Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6 N1 (1.5) 1.5 7.5 X
258 Đinh Thị Thành Thuận X 06/10/2002 GIA LAI Thạnh Bắc Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N3 (0.5) 0.5 7.5 X
259 Trương Quốc Thắng 04/04/2002 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Khá 1 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 4.5 N2 (1), PT1 (2) 3 7.5 X
260 Nguyễn Thị Song Song X 30/09/2002 an giang Nguyễn Khuyến Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 7 N3 (0.5) 0.5 7.5 X
261 Trương Thị Phương Anh X 16/09/2002 tây ninh Nguyễn Khuyến Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6.5 N2 (1) 1 7.5 X
262 Ông Minh Hoàng 18/09/2001 TÂY NINH Thị Trấn Tân Biên Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6 N1 (1.5) 1.5 7.5 X
263 Trần Thị Mỹ Duyên X 19/02/2002 TP.HỒ CHÍ MINH Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 Khá Khá 1.5 Khá Tốt 1.75 6 N1 (1.5) 1.5 7.5 X
264 Lê Anh Kiệt 16/12/2002 Tây Ninh Nguyễn Khuyến Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6 N1 (1.5) 1.5 7.5 X
265 Nguyễn Văn Kiệt 22/04/2002 tây ninh Nguyễn Khuyến Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.5 N2 (1) 1 7.5 X
266 Lê Trần Anh Thư X 26/03/2002 tây ninh Thị Trấn Tân Biên Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6 N1 (1.5) 1.5 7.5 X
267 Châu Thị Ngọc Hân X 01/07/2002 tây ninh Thị Trấn Tân Biên Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6 N1 (1.5) 1.5 7.5 X
268 Nguyễn Thị Thúy Hằng X 12/09/2002 tây ninh Thị Trấn Tân Biên Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 5.5 VS (1) N2 (1) 2 7.5 X
269 Lê Văn Thuận 06/11/2002 tây ninh Thị Trấn Tân Biên Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 6 N1 (1.5) 1.5 7.5 X
270 Đỗ Nguyễn Phúc Hưng 14/01/2002 tây ninh Thị Trấn Tân Biên Trung bình Tốt 1.25 Khá Khá 1.5 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.25 N2 (1) 1 7.25 X
271 Ngô Chí Công 03/06/2002 tây ninh Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Khá 1 Khá Tốt 1.75 5.75 DT (1) N3 (0.5) 1.5 7.25 X
272 Trương Thị Phương Nguyên X 24/11/2002 tây ninh Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.25 N2 (1) 1 7.25 X
273 Nguyễn Nhật Duyên X 19/08/2002 TÂY NINH Thị Trấn Tân Biên Khá Khá 1.5 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6.25 N2 (1) 1 7.25 X
274 Lại Minh Phụng 05/03/2001 Tây Ninh Thạnh Bắc Khá Khá 1.5 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6.25 N2 (1) 1 7.25 X
275 Nguyễn Phúc Huy 25/04/2002 tây ninh Thị Trấn Tân Biên Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 4.75 VS (1) N1 (1.5) 2.5 7.25 X
276 Nguyễn Thị Tuyết Nhi X 22/02/2002 tây ninh Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Khá 1.5 Khá Tốt 1.75 6.75 N3 (0.5) 0.5 7.25 X
277 Lê Ngọc Hân X 04/03/2002 tây ninh Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Khá Khá 1.5 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 5.75 N1 (1.5) 1.5 7.25 X
278 Trần Thanh Duy 23/05/2002 TÂY NINH Tân Lập Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Trung bình 0.75 Trung bình Khá 1 5.25 VS (1) N2 (1) 2 7.25 X
279 Lê Hoài Vũ 19/10/2002 ĐỒNG THÁP Tân Lập Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 Khá Tốt 1.75 6.25 N2 (1) 1 7.25 X
280 Huỳnh Thị Thảo Trinh X 19/11/2002 Tây Ninh Hòa Hiệp Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 4.75 VS (1) N1 (1.5) 2.5 7.25 X
281 Nguyễn Thị Xuân Nhi X 13/02/2002 tây ninh Thiện Ngôn Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 4.75 VS (1) N1 (1.5) 2.5 7.25 X
282 Hoàng Ngọc Nguyên 21/06/2002 Tây Ninh Thiện Ngôn Khá Tốt 1.75 Trung bình Trung bình 0.75 Trung bình Khá 1 Khá Tốt 1.75 5.25 VS (1) N2 (1) 2 7.25 X
283 Mai Thị Thu Hồng X 09/12/2001 tây ninh Thiện Ngôn Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 5.5 N1 (1.5) 1.5 7 X
284 Nguyễn Thị Kiều My X 19/09/2002 tây ninh Thạnh Bình Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 5.5 N1 (1.5) 1.5 7 X
285 Lim Chung Lim 09/01/2002 CAMPUCHIA Hòa Hiệp Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 4.5 DT (1) N1 (1.5) 2.5 7 X
286 Nguyễn Chí Cường 25/10/2002 TÂY NINH Tây Sơn Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 5.5 N1 (1.5) 1.5 7 X
287 Nguyễn Kim Quyên X 21/12/2002 tây ninh Tân Lập Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 Trung bình Khá 1 5.5 VS (1) N3 (0.5) 1.5 7 X
288 Ngô Dương Hậu 30/01/2002 tây ninh Tân Lập Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Khá 1 Trung bình Khá 1 5 VS (1) N2 (1) 2 7 X
289 Đỗ Thành Đạt 01/02/2002 tây ninh Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 5.5 N1 (1.5) 1.5 7 X
290 Nguyễn Thị Kiều My X 05/07/2002 Bình Phước Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 5.5 N1 (1.5) 1.5 7 X
291 Trịnh Thanh Loan X 16/10/2002 tây ninh Thị Trấn Tân Biên Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.5 N3 (0.5) 0.5 7 X
292 Nguyễn Thị Tuyết Nhung X 30/06/2002 tây ninh Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6 N2 (1) 1 7 X
293 Phạm Trúc Quỳnh X 25/12/2002 Tây Ninh Thạnh Bình Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6.5 N3 (0.5) 0.5 7 X
294 Nguyễn Huỳnh Khả Như X 28/06/2002 tây ninh Thạnh Bình Giỏi Tốt 2 Khá Tốt 1.75 Khá Khá 1.5 Trung bình Tốt 1.25 6.5 N3 (0.5) 0.5 7 X
295 Lê Thị Kiều Anh X 17/10/2002 tây ninh Thạnh Bình Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 6 N2 (1) 1 7 X
296 Nguyễn Lê Anh Thư X 05/05/2002 TÂY NINH Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 6 N2 (1) 1 7 X
297 Nguyễn Long Quyền 04/06/2002 tây ninh Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6.5 N3 (0.5) 0.5 7 X
298 Nguyễn Thị Thúy X 01/04/2002 tây ninh Thị Trấn Tân Biên Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 5.5 N1 (1.5) 1.5 7 X
299 Hồ sỹ Thành 25/10/2002 tây ninh Thị Trấn Tân Biên Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Khá Khá 1.5 Khá Khá 1.5 5.5 N1 (1.5) 1.5 7 X
300 Nguyễn Quốc Cường 16/12/2002 tây ninh Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 6.5 N3 (0.5) 0.5 7 X
301 Nguyễn Thị Yến Nhi X 09/06/2002 tây ninh Thị Trấn Tân Biên Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Khá 1 Khá Khá 1.5 Khá Tốt 1.75 5.5 N1 (1.5) 1.5 7 X
302 Nguyễn Thị Thảo Nguyên X 17/02/2002 TÂY NINH Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.5 N3 (0.5) 0.5 7 X
303 Lê Nguyễn Ngọc Duyên X 04/07/2002 tây ninh Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 5.25 N1 (1.5) 1.5 6.75 X
304 Nguyễn Khánh Minh 14/01/2002 tây ninh Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Khá Khá 1.5 Trung bình Tốt 1.25 5.75 N2 (1) 1 6.75 X
305 Nguyễn Văn Phúc 30/01/2002 TÂY NINH Thạnh Bắc Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.25 N3 (0.5) 0.5 6.75 X
306 Nguyễn Thị Thanh Thảo X 16/03/2002 tây ninh Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Khá Khá 1.5 Trung bình Trung bình 0.75 5.25 N1 (1.5) 1.5 6.75 X
307 Khưu Thị Ngọc Mai X 27/05/2002 Tây Ninh Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6.25 N3 (0.5) 0.5 6.75 X
308 Nguyễn Thị Cẩm Tú X 15/01/2002 tây ninh Tân Lập Giỏi Tốt 2 Khá Khá 1.5 Khá Trung bình 1 Trung bình Tốt 1.25 5.75 VS (1) 1 6.75 X
309 Phạm Lê Anh Bằng 02/08/2002 TÂY NINH Tân Phong Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Khá 1 5.25 N1 (1.5) 1.5 6.75 X
310 Đặng Anh Tuấn 31/12/2002 TÂY NINH Hòa Hiệp Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 4.75 VS (1) N2 (1) 2 6.75 X
311 Trần Tuấn Vỹ 22/02/2002 TÂY NINH Hòa Hiệp Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 5.25 VS (1) N3 (0.5) 1.5 6.75 X
312 Trần Nhật Thiên 22/03/2002 tây ninh Thạnh Bình Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 5.25 N1 (1.5) 1.5 6.75 X
313 Nguyễn Thanh Hoàng 23/08/2002 tây ninh Thiện Ngôn Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 4.75 VS (1) N2 (1) 2 6.75 X
314 Đoàn Quốc Sang 05/08/2002 tây ninh Thiện Ngôn Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 5.5 N2 (1) 1 6.5 X
315 Trần Thị Tuyết Anh X 11/02/2002 tây ninh Thiện Ngôn Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 5 VS (1) N3 (0.5) 1.5 6.5 X
316 Lê Hồng Phát 02/03/2002 TÂY NINH Hòa Hiệp Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 4.5 VS (1) N2 (1) 2 6.5 X
317 Phạm Minh Quang 02/02/2002 TÂY NINH Tân Phong Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 Trung bình Khá 1 5 N1 (1.5) 1.5 6.5 X
318 Trần Văn Luật 19/02/2002 tây ninh Tân Lập Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Khá 1 Trung bình Khá 1 4.5 VS (1) N2 (1) 2 6.5 X
319 Nguyễn Thị Kim Ngân X 14/04/2002 tây ninh Tân Lập Khá Khá 1.5 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Trung bình 0.75 Trung bình Khá 1 4.5 VS (1) N2 (1) 2 6.5 X
320 Lê Thị Thúy Vy X 20/09/2002 tây ninh Thị Trấn Tân Biên Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 5.5 N2 (1) 1 6.5 X
321 Tất Sang 21/09/2002 tây ninh Thị Trấn Tân Biên Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 5 DT (1) N3 (0.5) 1.5 6.5 X
322 Trần Minh Tâm 20/02/2002 tây ninh Thị Trấn Tân Biên Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6 N3 (0.5) 0.5 6.5 X
323 Nguyễn Anh Duy 15/04/2002 tây ninh Thạnh Bình Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 5 N1 (1.5) 1.5 6.5 X
324 Ngô Gia Nghi X 04/01/2002 tây ninh Thị Trấn Tân Biên Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 6 N3 (0.5) 0.5 6.5 X
325 Nguyễn Đức Anh 07/02/2002 tây ninh Thị Trấn Tân Biên Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Khá 1.5 Khá Khá 1.5 6 N3 (0.5) 0.5 6.5 X
326 Phạm Văn Bảo 26/05/2002 tây ninh Thị Trấn Tân Biên Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 5 N1 (1.5) 1.5 6.5 X
327 Phan Văn Tài 01/09/2002 tây ninh Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 Trung bình Khá 1 5.5 N2 (1) 1 6.5 X
328 Nguyễn Quan Hên 24/09/2002 tây ninh Thị Trấn Tân Biên Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 6 N3 (0.5) 0.5 6.5 X
329 Biện Thanh Duy 30/10/2002 TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Khuyến Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 6 N3 (0.5) 0.5 6.5 X
330 Mai Thị Như Ý X 05/06/2002 tây ninh Nguyễn Khuyến Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6 N3 (0.5) 0.5 6.5 X
331 Phạm Huỳnh Như X 15/01/2002 tây ninh Nguyễn Khuyến Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 6 N3 (0.5) 0.5 6.5 X
332 Lê Ngọc Mỹ Uyên X 01/05/2002 tây ninh Thị Trấn Tân Biên Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 5.25 N2 (1) 1 6.25 X
333 Lê Minh Hoàn 11/01/2002 tây ninh Thị Trấn Tân Biên Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Khá 1 4.75 N1 (1.5) 1.5 6.25 X
334 Hồ Thị Quế Trân X 21/12/2002 tây ninh Thị Trấn Tân Biên Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 4.75 N1 (1.5) 1.5 6.25 X
335 Nguyễn Văn Phúc 22/03/2002 TÂY NINH Thạnh Bình Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 5.75 N3 (0.5) 0.5 6.25 X
336 Phạm Hoàng Hiệp 16/11/2002 TÂY NINH Thạnh Bình Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 4.75 N1 (1.5) 1.5 6.25 X
337 Nguyễn Đỗ vi Phương X 03/10/2002 tây ninh Thị Trấn Tân Biên Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Khá 1 4.75 N1 (1.5) 1.5 6.25 X
338 Hồ Tất Mẫn 28/06/2002 tây ninh Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 5.75 N3 (0.5) 0.5 6.25 X
339 Hồ Võ Thanh Phong 10/12/2002 tây ninh Thị Trấn Tân Biên Khá Tốt 1.75 Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 5.75 N3 (0.5) 0.5 6.25 X
340 Nguyễn Thị Cẩm Trúc X 29/03/2002 TP. HỒ CHÍ MINH Thị Trấn Tân Biên Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 4.75 N1 (1.5) 1.5 6.25 X
341 Vũ Hoàng Quốc Phú 15/10/2002 TÂY NINH Tây Sơn Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 4.75 N1 (1.5) 1.5 6.25 X
342 Vũ Hoàng Quốc Quý 15/10/2002 TÂY NINH Tây Sơn Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 4.75 N1 (1.5) 1.5 6.25 X
343 Võ Nguyễn Trung Thành 30/09/2002 TÂY NINH Tây Sơn Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 4.75 N1 (1.5) 1.5 6.25 X
344 Bùi Kim Ngân X 31/08/2002 TÂY NINH Tây Sơn Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 4.75 N1 (1.5) 1.5 6.25 X
345 Bùi Thanh Tú 11/07/2002 TÂY NINH Tây Sơn Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 5 N2 (1) 1 6 X
346 Phạm Thành An 22/02/2002 tây ninh Thiện Ngôn Trung bình Khá 1 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 4.5 VS (1) N3 (0.5) 1.5 6 X
347 Trần Văn Phú 01/03/2002 TÂY NINH Thạnh Bình Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Khá 1 4.5 N1 (1.5) 1.5 6 X
348 Nguyễn Thị Quyên X 08/09/2002 tây ninh Thạnh Bình Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 5.5 N3 (0.5) 0.5 6 X
349 Nguyễn Thị Thùy Trang X 21/10/2002 TÂY NINH Thị Trấn Tân Biên Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Khá 1 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 4.5 N1 (1.5) 1.5 6 X
350 Nguyễn Thành Sang 22/03/2002 tây ninh Thị Trấn Tân Biên Trung bình Trung bình 0.75 Khá Khá 1.5 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 4.5 N1 (1.5) 1.5 6 X
351 Võ Tấn Việt Vương 06/09/2002 tây ninh Thị Trấn Tân Biên Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 4.5 N1 (1.5) 1.5 6 X
352 Nguyễn Đình Duy Tân 20/08/2002 tây ninh Thị Trấn Tân Biên Trung bình Khá 1 Khá Khá 1.5 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 5.5 N3 (0.5) 0.5 6 X
353 Nguyễn Thị Thu Ngân X 15/01/2002 TÂY NINH Thị Trấn Tân Biên Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Trung bình Tốt 1.25 5.5 N3 (0.5) 0.5 6 X
354 Ngô Thành Đạt 11/01/2002 tây ninh Thị Trấn Tân Biên Trung bình Tốt 1.25 Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 5.25 N3 (0.5) 0.5 5.75 X
355 Nguyễn Thành Tấn 23/09/2002 Tây Ninh Thạnh Bình Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 4.75 N2 (1) 1 5.75 X
356 Huỳnh Huy Quan 03/11/2002 TÂY NINH Thạnh Bình Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 Khá Khá 1.5 Trung bình Khá 1 5.25 N3 (0.5) 0.5 5.75 X
357 Nguyễn Thành Trí 12/01/2002 TÂY NINH Tây Sơn Trung bình Khá 1 Trung bình Khá 1 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 4.25 N1 (1.5) 1.5 5.75 X
358 Nguyễn Quốc Tình 18/07/2001 TÂY NINH Tây Sơn Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 5 N3 (0.5) 0.5 5.5 X
359 Đinh Thị Thùy Dương X 11/06/2002 tây ninh Tân Lập Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Khá 1 Trung bình Khá 1 4.5 VS (1) 1 5.5 X
360 Vũ Hoàng Thái 26/06/2002 tây ninh Tân Lập Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 Trung bình Trung bình 0.75 Trung bình Khá 1 4.5 VS (1) 1 5.5 X
361 Trần Văn Giang 06/03/2002 TÂY NINH Thạnh Bình Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 5 N3 (0.5) 0.5 5.5 X
362 Võ Văn Khang 09/01/2002 tây ninh Thị Trấn Tân Biên Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 5 N3 (0.5) 0.5 5.5 X
363 Nguyễn Trương Vỹ 10/03/2002 tây ninh Thị Trấn Tân Biên Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Khá 1 Trung bình Khá 1 4.5 N2 (1) 1 5.5 X
364 Phạm Nguyễn Hoàng Huy 12/12/2002 tây ninh Nguyễn Khuyến Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Trung bình 0.75 Trung bình Khá 1 Trung bình Khá 1 4 N1 (1.5) 1.5 5.5 X
365 Trương Thanh Tuấn 14/01/2002 tây ninh Thị Trấn Tân Biên Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 4.75 N3 (0.5) 0.5 5.25 X
366 Nguyễn Thị Mai Quyền X 08/06/2001 tây ninh Thị Trấn Tân Biên Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 4.75 N3 (0.5) 0.5 5.25 X
367 Phan Gia Huy 06/10/2002 tây ninh Thị Trấn Tân Biên Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 4.75 N3 (0.5) 0.5 5.25 X
368 Trần Hữu Hùng 05/11/2002 TÂY NINH Thạnh Bình Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Khá 1 Trung bình Khá 1 Trung bình Khá 1 4.25 N2 (1) 1 5.25 X
369 Trần Thị Mỹ Trang X 04/01/2002 ĐỒNG THÁP Thạnh Bắc Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 4.75 N3 (0.5) 0.5 5.25 X
370 Lữ Gia Phong 23/10/2002 tây ninh Thạnh Bình Khá Tốt 1.75 Trung bình Khá 1 Trung bình Khá 1 Trung bình Khá 1 4.75 N3 (0.5) 0.5 5.25 X
371 Trần Đức Đại 21/08/2002 tây ninh Thạnh Bình Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Khá 1 4.75 N3 (0.5) 0.5 5.25 X
372 Nguyễn Thành Giang 22/09/2002 tây ninh Tây Sơn Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 4.75 N3 (0.5) 0.5 5.25 X
373 Mai Hoàng Hảo 20/07/2002 TÂY NINH Tân Phong Trung bình Khá 1 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Khá 1 Trung bình Khá 1 4.25 N2 (1) 1 5.25 X
374 Huỳnh Thị Bích Phượng X 10/01/2002 TÂY NINH Hòa Hiệp Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Trung bình 0.75 Trung bình Khá 1 4.25 VS (1) 1 5.25 X
375 Đặng Phong Dân 02/07/2002 TÂY NINH Tây Sơn Trung bình Khá 1 Trung bình Trung bình 0.75 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Khá 1 4 N2 (1) 1 5 X
376 Đào Thị Anh Mỹ X 15/09/2002 tây ninh Thị Trấn Tân Biên Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Tốt 1.25 Trung bình Khá 1 Trung bình Khá 1 4.5 N3 (0.5) 0.5 5 X
377 Hà Trương Minh Đăng